Nyheter

Ulrikedal, Lund | 2017-12-12

Ombyggnad av dagis till 11 st bostäder av modern standard på AF Bostäders studentområde.

Gamla köket, Lund | 2017-12-12

Ombyggnad och mindre tillbyggnad av f.d. Teologen, inrymt i det Gamla centralköket till Lunds Lasarett. Byggnaden skall anpassas till ny hyresgäst med stor foajé, café, lärosalar, studieplatser och kontor.

Spindeln, Helsingborg | 2016-10-14

Etapp 2 i arbetet med stambyte för Rikshem.

Kv Eddan, Lund | 2016-06-22

Upprustning av 13 flerbostadshus för LKF. Bl a utförs stambyte, elrenovering, fönsterbyte, balkongrenovering, takrenovering och markarbeten. Dessutom saneras pcb-fogar och asbest i vind

Sändaren, Malmö | 2016-01-19

Om- och tillbyggnad av kontor samt parkeringsplats till Migrationsverket. Ca 170 nya kontor + matsal fördelat på 2 plan och 4000 kvm.
Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda